im1.jpg
Партньори
Наши партньори   Издателство Габеров   Fono   Microsoft

Партньори - Наши партньори
„КОРАЛ МУЛТИМЕДИЯ” ЕООД предлага на всички издателства, научни организации и учебни заведения своите услуги при създаването и реализирането на електронни и on-line образователни програми и цялостни системни решения, свързани със сферата на образованието.

Фирмата работи при различни варианти на сътрудничество, някои от които са:

- изработване на софтуера на хонорарен принцип (заплаща се хонорар след предаването на софтуера)

- изработка на софтуер при съвместно финансиране и поделяне на приходите от реализацията му


Предлаганите партньорски програми могат да се систематизират в следните категории:

ПРОГРАМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ И ON-LINE РЕЧНИЦИ

ПРОГРАМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ И ON-LINE ЕНЦИКЛОПЕДИИ

ПРОГРАМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ И ON-LINE ПРОДУКТИ


ПРОГРАМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЯЛОСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

За повече подробности се свържете с нас.


ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЪЗДАДАТ СВОЙ СОБСТВЕН ЕЛЕКТРОНЕН ИЛИ ON-LINE РЕЧНИК.

Ако желаета да създадете речник, базиран на вашите професионални интереси ?
Ако при Вашия бизнес се използват специфични чужди думи и изрази?
Ако разполагате с езикова база данни на чужд език ?

Екипа на КОРАЛ МУЛТИМЕДИЯ Ви предлага да споделите ресурса си и да ви помогне при създаването нa Вашия електронен речник.

Ние Ви предлагаме няколко варианта на сътрудничество:

1-ви вариант:

КОРАЛ МУЛТИМЕДИЯ конвертира Вашите бази данни и ги пригодява за работа с интерфейса на EURODICT XP. Следваща стъпка е вземането не решение за начина на разпространяване на готовия продукт. Нашата фирма може го произведе на CD, като предварително се договаря тиражът на CD-тата. Вие заплащате готовите CD-та на преференциална цена. Продуктът излиза на пазара с Вашата търговска марка. КОРАЛ МУЛТИМЕДИЯ няма по-нататъчно касателство, отношение и претенции свързани с новия продукт. Фирмата предлага единствено по-нататъчната техническа поддръжка на готовия продукт.

2-ри вариант:

При този вариант клиента предлага бази от данни, фирма КОРАЛ МУЛТИМЕДИЯ извършва и финансира всички разходи по конвентирането и производството на новия речник. Готовия продукт се разпространява на пазара от фирмата, като приходите се делят между страните според предварителенo договорени отношения.

3-ти вариант:

Ако желаете да публикувате Вашите езикови бази данни и те да се свободни за ползване от всички потребители, фирма КОРАЛ МУЛТИМЕДИЯ ще конверира и преработи базите за работа с EURODICT XP и ще ги публикува в своя сайт за свободно ползване от всички нейни потребители.

Примери за успешно сътрудничество по описаните по-горе партньорски програми:

Издателство GABEROFF

- Електронни речници на CD
- „Съвременна българска енциклопедиа” на 2 CD
- On-line версия на „Съвремонна българска енциклопедия”
- On-line многоезичен речник

Верига частни училища и колежи FONO – Турция.

Цялостна система за обучение по Английски и Немски език за начинаещи, включващи в себе си:

- 100 урока с упражнения към всеки урок. Всички чужди фрази са озвучени от диктор. Теоретичната част на уроците се преподава от виртуален учител
- Граматика за изучавания език
- Кът за отдих, място където научения материал се упражнява посредством различни игри, приказки и песни
- Финален тест – тест, който се попълва след успешно преминаване на всички уроци. Разултатите постъпват в администрацията на учебното заведение автоматично (чрез интернет, e-mail или факс) и се поставя оценка на ученика за преминалия курс
- Мултимедийни речници на CD
- On-line речници на турски език