im1.jpg
   Регистрация
Данни за достъп

С регистрацията си в нашия сайт може да пазарувате по-удобно
и да се възползвате от предимствата на регистрирания клиент
История поръчки,Текущи поръчки,История на потребителя, SMS/Email известяване и др.

За да използвате електронния магазин, трябва да попълните тази форма.
Някои от полетата са задължителни и са маркиране със знака *.
За всяко поле допълнително са обяснени ограниченията при попълване на информация.

Потребителско име:*
(Потребителското Ви име е Вашия индентификатор. То може да съдържа всякакви символи и не трябва да е по-късо от 4 символа! )
Парола: *
(Паролата заедно с потребителското име са Ви необходими за достъп до електронният магазин. Минимална дължина е 4 символа. Изберете внимателно своята парола!)
Повторете паролата:*
Информация за клиента
Име:*
Презиме:*
Фамилия:*
Електронна поща:*
(В това поле трябва да впишете електронна поща, на която да Ви известим в случай на забравена парола и на която можете да получавате известия за състоянията на вашите поръчки.)
Град:*
Адрес:*
Телефон:
Форматът на телефона е +359 52 1111
Мобилен телефон:
Факс:
Web-адрес
Данни за фактура
Данни за издаване на фактура
Име на фирмата:
Град:
Адрес на фирмата:
Данъчен номер:
Булстат:
МОЛ:
ЕГН:
Информация за адреса на получателя: [копирай от информация за клиента]
На този адрес се изпращат поръчките направени от електронния магазин, освен ако не промените адреса за изпращане докато правите поръчката
Трите имена:
Електронна поща:
Регион:
Държава:
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Телефон:
Форматът на телефона е +359 52 1111
Мобилен телефон:
Факс:
Друга информация (256):
Желаете ли да получавате информация за новите ни продукти?
МОЛ - материално отговорно лице
*-Задължително за попълване поле!