im1.jpg
Решения
Създаване на Web сайт
   CD/DVD презентация
   CD визитка
   Тиражиране на CD/DVD
Решения - Създаване на Web сайт
 
Регистриране на домейн

Регистриране на домейн
16.15 лв./ г.
Прехвърляне на домейн
14.53 лв./ г.

|   |        | |      | . . .още


Web хостинг

Mini hosting pack
8.00 лв./ г.
Personal hosting pack
16.00 лв./ г.
Basic hosting pack
43.00 лв./ г.
Starter hosting pack
65.00 лв./ г.
Business hosting pack
115.00 лв./ г.
Pro hosting pack
210.00 лв./ г.

|   |        | |      | . . .още

Web дизайн


Преди да започнем с изработванети на Web-сайт е необходимо да се знаят отговорите на ред принципни въпроси:

- Какво трябва да бъде поместено в сайта

- Как и колко често да се обновява информацията

- Как е структурирана информацията

- Как да бъде организирана навигацията на сайта

Ако нямаме отговор на тези и други важни въпроси не трябва да пристъпваме към непосредствено кодиране. Това се отнася абсолютно за всички видове сайтове. Даже при създаването на неголям корпоративен Web-сайт е необходимо да се следват няколко принципа при подаване на информация. Типична грешка е разположението на информация, касаеща фирмата преди асортимента или услугите. Посетителят на сайта се интересува първо от конкретни продукти, услуги и цени.

Кратък списък на въпросите, на които трябва да даде отговор информационният проектант:

- Прeдполагаем обем информация, която трябва да се помести в сайта. Има ли необходимост от отделянето на части от информацията в отделни блокове или страници с уникален URL.
- В каква форма ще бъде представена информацията (текст, диаграми, илюстрации, фотографии, аудио/видео файлове или съчетания от няколко такива форми.
- Количеството раздели и подраздели, тяхната структура, честота на обновяване и т.н.
- Системата за навигация.
- Трябва ли структурата на сайта да предвижда неговото по-нататъшно развитие и добавяне на нови раздели и подраздели.

Задачата на проектанта е да намери най-добрите отговори на тези въпроси. Тази задача често няма просто решение. Работата е в това, че болшинството Web-дизайнери никога не са се занимавали с реален бизнес, реални продажби. Те могат да създадат грамотен, професионален сайт без да увеличат реалните продажби, защото съдържанието и структурата на сайта са построени неправилно.
Структурата и съдържанието на сайта почти 100% се определя от поръчителя. Поръчителят (ръководител на предприятието) по правило не е запознат с интернет, неговите възможности и принципа на подаване на информация. Той може да знае всичко за печатната, радио и телевизионна реклама, но да не знае нищо за интернет и реклама в мрежата.

Какво вижда първоначално потребителят при отваряне на някой Web-сайт?

Преди да започне да чете текста и да изучава навигацията, той първо оценява неговия външен вид, неговия графичен дизайн.
Главната задача на графическия дизайн е да възбуди доверие към фирмата, качеството на предлаганите стоки и услуги.
Работата по създаването на графичния дизайн се състои от няколко етапа.
След беседа с поръчитела и информационния проектант се достига до първоначалната идея за оформяне на сайта и общите принципи на дизайна. Като се отчетат характеристиките на аудиторията, нейната социална и географска принадлежност и предполагаемата посещаемост на сайта се избират стила, цветовата гама, шрифтове. Различни анимационни ефекти и т.н.
Когато идеята за графичен дизайн е готова и съгласувана с информационната структура се пристъпва към втория етап на графическото проектиране- създаване на графическите елементи на сайта. При необходимост трябва да се създадат различни изображения, бутони, фонове, да се сформира ясно изразена и разбираема идея за навигация.
Да се създаде уникален графичен стил е сложна задача. А ако готовият сайт събужда и художествен интерес, то това значително облекчава работата със сайта и способства за успеха на интернет-рекламата.


ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН:

1. Сайтът трябва да има оригинален дизайн.

Да не се забравя, че всеки бизнес-сайт трябва да събужда доверието на посетителя към фирмата и към качеството на предлаганите от нея стоки и услуги.

2. Сайтът трябва да е издържан в целостта и единството на стила.


ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ ДИЗАЙН МОГАТ ДА СЕ ФОРМУЛИРАТ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

1. Сайтът трябва да работи без грешки.

Неработещите препратки, неудобната навигация, изкривяващи се таблици или неясна графика дразнят посетителя на сайта и подриват авторитета на фирмата - собственик на сайта. Задачата на техническия дизайнер е да направи така, че създадения с помоща на графически, текстови и програмни елементи образ да бъде удобен при ползване, функционален и еднакво красив при всички версии на браузерите и всяка разрешителна способност на монитора.

2. Сайтът трябва бързо да се зарежда.

Скоростта на зареждане на страниците подлежи на най-строга оценка от страна на потребителя. Затова на техническия дизайн, включващ оптимизация на html-кода, графики, анимации и и т.н. (да им се намали техния обем в байтове по всички начини) трябва да се обърне голямо внимание.

3. Сайта трябва да е лесен за откриване

Основното количество посещения се осъществява чрез системата за търсене. Разработчиците знаят това и използват по страниците на сайта важни ключови думи. Тези думи се решават на предварителния етап след анализ на тематическите изисквания на търсещите системи. Важен фактор в успешното оваряне на сайта е грамотното кодиране на информацията с помоща на езика HTML. В него са предвидени специални тагове и , които съдържат основните ключови думи и кратко описание на Web-сайта, за да може търсачката бързо и лесно да намери Вашата информация. Освен това, в този език има някои тагове и атрибути, като

...

,

...

, ... , <... alt = " ... "> и т.н., които освен своето пряко предназначение (визуално изменение на символи), носят в себе си и скрит информационен товар. Някои търсачки, индексиращи данните по ключови думи, отчитат и тази информация. Процесът по подготовка на окончателния код за публикация в Интернет, определянето на ключовите думи и кратко описание на сайта е крайно важната работа на проектанта, която не трябва да се забравя.КАКВО Е ТОВА ДОБЪР WEB ДИЗАЙН НА САЙТА ?

Да започнем с параметрите за оценки на дизайна, които влияят най-много на неговата ефективност.

Технологичност

Много просто, но често игнорирано от дизайнерите изискване. Необходим е бърз достъп до сайта и коректна работа на версиите на всички браузери при всякаква кодировка. Текстовете на сайта трябва лесно да се редактират, затова е нежелателно да се съдържат в java-скрипт и flash.

Функционалност

Web-дизайнът на сайта трябва да е удобен за навигация. Да започнем с шрифтът. Част от посетителите на сайта имат проблеми със зрението. Поради тази причина шрифтът трябва да може да се чете лесно (достатъчен размер на знаците, контрастен фон). При изработване на корпоративен сайт да се обърне специално внимание на главният навигатор-телефонът на офиса. Той трябва да е лесно забележим и написан на всяка страница. Ако в сайта има вложени повече от 4 нива е полезен навигационен ред. Ако сайта има до 5 основни раздела е удобно горно хоризонтално меню, а при повече- вертикално в ляво.

Оригиналност

Възможността за безплатно копиране и комбиниране на фотоси не е за препоръчване, тъй като се получава повече или по-малко успешна комбинация от чужди фотоси, повтарящи се в други сайтове. Така, че за създаването на оригинален, запомнящ се дизайн преди всичко трябва да се помисли за изходните данни.


За какво се плаща

Обикновено под web-дизайн се подразбира оформянето на 2-3 страници от бъдещия сайт. Добре е да се предложат няколко варианта. Такъв комплект може да назовем “базов web-дизайн”. След неговото утвърждаване се оформят останалите страници.

Цени

Ако се изработва не много оригинален сайт със стандартна навигация, цената на базовия web-дизайн трябва да е в границите от 100$ до 300$. Но при оформяне на стилен, оригинален сайт с използване на ръчна графика, фотоколажи, хонорари за фотомодели и т.н., съответно и стойността на продукта ще скочи многократно.

ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА WEB ДИЗАЙНА

Нашите усилия са съсредоточени в технологичноста и функциалноста на сайта, като се опитваме да го направим максимално оригинален. Ще се радваме да обсъдим с поръчителя създаване на дизайн с каквото и да е ниво на функционалност, технологичност и оригиналност, като се надяваме, че нашият опит ще удовлетвори всички изисквания.Web маркетинг

Хората, които са опитвали своите сили или силите на своите компании в Интернет-маркентига, обикновено се делят на две категории: такива които смятат, че Интернет-маркетинга е всичко и такива, които смятат, че е нищо. В действителност истината е някъде по средата. Интернет-маркетинга е реален инструмент за достигане на определени пазарни цели, имащи своите особености, ограничения, преимущества и недостатъци. Преди да се започне някаква маркетингова кампания в Интернет, трябва тя да се раздели на четири прости съставляващи.

Стратегия

Интернет-маркетинга не е самостоятелна област в маркетинга, а само един от възможните начини за разпространение на информация наред с вестниците, списанията, електронните медии и т.н. От тука следват и два прости извода:

1. Маркетинговите задачи, които решавате в Интернет, трябва да съответстват на на общите задачи на маркетинговата кампания на фирмата.

На пръв поглед това е напълно очевидно. Обаче стигне ли се до Интернет, най-главната задача, която се поставя пред Интернет търговците е да се увеличи посещаемоста на корпоративния сървър на фирмата. Затова формулирайте задачите на Интрнет-маркетинга със същите термини, с които формулировате и общата маркетингова задача.

2. Решавайте в Интернет само тези задачи, които ефективно ще определят съотношението между загубите и възможния ефект.

Интернет- маркетинга има своите ограничения. Тази особеност може да ограничи маркетинговата кампания за общодостъпни потребителски продукти, потенциалната аудитория на коите е от порятъка на десетки милиони. В този случай е най-ефективно да се използват трдиционните средства за реклама- весници, списания, електронни медии.

Да вземем наи-очевидният пример. Купувачите на компютърна техника се състоят от две неравни групи- на имащи и на нямащи компютърна грамотност. Обикновено вторите използват съветите на първите при избора на какво и от къде да купуват. Затова една от достатъчно ефективните стратегии за представянето на нови компютърни марки и продукти е да се повлияе на първите (болшинството от които използват Интернет), а чрез тях- на вторите. По такъв начин, провеждайки своята маркетингова кампания в Интернет вие съществено ще намалите своите загуби, без да губите нужният ефект.

Тактика

И така, вие сте формулирали задачата за маркетингова кампания в Интернет, оценили сте, че ще можете да намерите достатъчно количество потенциални потребители, които ще се заинтересуват от предлаганите стоки или услуги. Какво следва? Следва да отговорите на два очевидни въпроса:

1. Къде именно в Интернет да поместите вашата информация

Да кажете, че смятате да поместите своята информация/реклама в Интернет е все едно да кажете, че ще поместите своята реклама във вестниците или телевизията. Т.е. не казвате нищо. Рекламата се помества винаги в конкретно издание, в конкретни телевизионни предавания-там където съществува най-голяма вероятност да намерите нужната аудитория. Точно такава ситуация се наблюдава и в Интернет. Интернет- това е съвкупност от различни сървъри, всеки от които е посветен на определена тематика и имащ своя аудитория и своя посещаемост. Затова при планиране на маркетингова кампания трябва щателно да се определи списък със сървърите, които най-много ви подхождат за привличане на аудитория. Именно качеството, а не колиеството на посещаемост трябва да бъде критерият за избор на място в Интернет.

2. Какво именно да се помести?

Ето прости примери. Ако Вашата основна задача е да намерите нови дилъри, то една от най-ефективните тактики може да се окаже поместването на анкети за потенциални дилъри на подходящи сървъри и на подходящи за това места в този сърввър. Ако основната ви задача е да стимулирате продажбите на стоки, то най-разумно е банера за прехвърляне да се постави непосредствено на ценоразписа.
Ако задачата е да се увеличи количеството на вложители във вашата банка и вие предлагате изгодни условия по влоговете, то спонсорирайте информационната служба, предлагаща аналитични таблици за потенциалните вложители и инвестирайте пари в реклама и откриване на такава служба (все пак потенциалният вложител взема решение именно от такава информация, а не от красортата на заглавната страница на Вашия сървър). А ако ви е необходимо увеличение на посещаемоста на Вашия сървър, освен Вашето красиво лого поместете в банера поне една причина, поради която си струва да бъде посетен Вашият сървър.

Всички тези примери илюстрират едно: начинът на поместване на информациятя трябва да се определя от маркетинговата задача. Избирайки начина за поместване без да ограничавате фантазията си (в разумни граници).

Оценка на ефаективноста.

Най-главното, което не трябва да забравяте на този етап е да оцените това, което е било Ваша маркетингова цел. Оценката на ефективноста не се състои в преброяване на посетителите на Вашия сървър.
Ако целта на Вашата кампания е била представянето на търговска марка, то съвършенно безсмислен е броят на посетителите. Много по-интересно е колко от тях са запомнили вашата търговска марка. А още по интересно ще е да се опитате да оцените реалната ефективност на Вашата маркетингова кампания. Един от възможните начини е да се проведе допитване до ползвателите на сървъра в началото и в края на кампанията. Сравняването на числата, отнасящи се до Вашата търговска марка ще даде резултатната ефективност.
Ако целта на вашата рекламна кампания е да се проведе разпродажба, то количеството преминавания по банера може да ви даде половината оценка на ефективноста. Другата половина е количеството посетителу на сървъра, които са се интересували от стоката ви. По такъв начин реалната оценка на ефективноста може грубо да се определи по съотношението на двете групи посетители.

Изграждане на web приложения

FLASH / SHOCKWAVE
.....................................БИЗНЕС САЙТ
........................

Обемът на сайта е до 10 страници. Като правило, това е не особено сложен, делови и елегантен сайт.

Съдържание:

Информация за фирмата, новости, услуги, начин за обратна връзка, контакти, местонахождение.

Главна страница:

Включва информация за фирмата, търговската марка, контакти.

Новости:

Съдържа информация за нови офиси и услуги, промени във фирмата и др.

Услуги (стоки и направления на дейността):

Съдържа информация за фирмените услуги, описание и характеристика на стоките. Възможна е разбивка на няколко страници.

Ценоразпис:

Съдържа кратко описание на стоките и цените.

Форма за обратна връзка:

Представлява форма, посредством която ползвателят представя начините за връзка и всяка друга допълнителна информация. Възможно е да се добавят и такива раздели, като контакти, партньори, свободни работни места и др.

Срок за изпълнение: 10 работни дни.
КОРПОРАТИВЕН САЙТ

.......................................

При създаването на този сайт значително голямо внимание се отделя на дизайна.

Съдържание:

Информация за фирмата, новости, услуги, партньори, клиенти, каталог на стоките, форма за обратна връзка, свободни работни места, местонахождение.

Главна страница:

Включва търговската марка на фирмата, информация за сферата на дейност, контакти.

Новости:

Съдържа информация за нови офиси и услуги, промени във фирмата и др.

Услуги (стоки и направления на дейността):

Съдържа информация за фирмените услуги, описание и характеристика на стоките. Възможна е разбивка на няколко страници.

Партньори и клиенти:

Цъдържа информация за организациите и фирмире, с които фирмата сътрудничи, както и препоръчителни писма.

Каталог на стоките:

Стоките са представени по раздели и подраздели. Дава се информация за тяхното количество, цена, характеристика или описание на всеки артикул. Въможно е да се добави графическо изображение или снимка, а също така и “Dialog Box” за избор на артикул от каталога и да се оформи заявка.

Форма за обратна връзка:

Представлява форма, посредством която ползвателят представя начините за връзка и всяка друга допълнителна информация

Свободни работни места:

Съдържа списък на търсените специалисти с указания небходимия стаж, професионални навици и опит. Може да се добави и форма за попълване от кандидата.

Контакти:

Съдържа информация за връзка, имената и длъжнистите на сътрудниците зс контакт, както и възможна фотоснимка.

Услуги:

Търсене по ключови думи, брзо превключване на страници.

Срок за изпълнение: 20 работни дни.

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
................................... 

Предоставя на клиента възможност за осъществяване чрез Интернет всички стадии в процеса на покупка, като се започне от избора на артикула и се завърши с паричния превод и доставката на стоката. Подразбира се максималната интеграция с базата данни на даденото предприятие. Поръчките се обработват автоматически, резервира се стоката в склада, корегират се остатъците, извършват се и други необходими операции. Към указаните характеристики могат да се добавят и следните възможности:
- взаимна връзка между системата за управление на ресурсите на предприятието с базата данни на web-сайта (при липса на такава система, същата може да се разработи)
- автоматично формиране на заявка за доставка до купувача
- оформяне на безкасово заплащане

Срок за изпълнение: 20 работни дни.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
.............................................

Това е програмно обезпечение, позволяващо да се опрости и облекчи работата по обновяване и изменение на информационния ресурс. Системата се състои от много разнообразни модули, които могат да се адаптират към всеки дизайн.
Ние не създаваме информационна среда, проектирана специално за вашата фирма. Ние ви предлагаме да участвате в създаването на вашата информационна система. Така ще знаете и разбирате устройството на вашия електронен свят.
Тъй като системата се строи с отделни функционални блокове, ние ви предлагаме да се възползвате от своеобразен конструктор. Всеки блок се състои от отделни програми, които обезпечават изпълнението на определени функции: -блок за безопасност
- блок за управление на съдържанието на сайта
- блок за “on-line” продажби -други блокове

Вие определяте кръга на първостепенните проблеми и програмните блокове с които ще бъде изградена информационната система. Първоначално тя ще има само тези функционални възможности, които сте избрали. В същото време тя ще фундамента, на който ще бъде построена система от по-висок клас. Към нея ще могат да се добавят групи от блокове, които значително ще раширят нейните възможности. Освен това към съществуващ блок могат да се добавят нови компоненти, които ще увеличат значително количеството на неговите функции.

Такъв подход позволява да се избегнат излишните загуби при разработката на пълнофункционални програми и дава възможност за поетапно развитие на системата, решаваики проблемите по реда на тяхната важност.ПОРТАЛЕН WEB САЙТ
......................................

  

  
www.mega-reach.com

Регистрация на домейни и хостинг, готови шаблони за сайтове, web дизайн, изработка на електронни визитки, печатна и външна реклама.
www.pdbulgaria.com

Сайт на "Булдом" - фирма за недвижими имоти.
www.koralhost.com

Регистрация на домейни и хостинг.

www.eurodict.com

Free on-line речник, извършващ преводи от и на български, английски, немски, френски, руски, италиански, испански, турски и гръцки език. Тълковен речник.

www.evorestaurant.com

Луксозен бар и ресторант в Съединените щати.
www.brigantinecafe.com

Сайт на "Brigantine Cafe" - кафе и ресторант в Съединените щати.
www.ivmbuilding.com

Сайт на "IVM Building" - строителна фирма.

www.elpiqueteadero.com

Сайт на "El Piqueteadero" - колумбийски ресторант в Съединените щати.

KoralSoft sites:

www.bgencyclopedia.com - Free Bulgarian Encyclopedia
www.eurodict.com - Free Online Multilingual Dictionary English French Spanish Italian German Russian Turkish Greek
Site Map in Bulgarian
Site Map in English
Our Site in English
Our Site in Bulgarian
www.eurodict.com
www.bgencyclopedia.com
www.koralsoft.com
www.mega-reach.com
www.pdbulgaria.com
Free Dictionaries
Free Dictionaries
Free Dictionaries
bulgarian properties

интерактивни, мултимедийни, програмни, продукти, езикови, обучаващи, програми, разговорници, речници, енциклопедии, CD/DVD, презентации, специализиран, софтуер, WEB хостинг, маркетинг, дизайн, реклама, страници

Интерактивни мултимедийни програмни продукти езикови обучаващи програми разговорници речници енциклопедии CD/DVD презентации специализиран софтуер WEB хостинг маркетинг дизайн реклама страници