im1.jpg
EuroDict XP Aнглийско-Български юридически речниk
Това е най-подробният, издаден у нас английско-български юридически речник, който включва: 40 000 най-често употребявани думи и словосъчетания в съвременния писмен и говорим английски юридически език. (автор Благовеста Балканджиева)
EuroDict XP Български Тълковен Речник PRO
Чрез обогатените възможности на настройка, всеки може да създаде бързо и удобно нужния му комфорт за най-практично използване на продукта.
EuroDict XP Български многоезичен говорящ речник
Този продукт съдържа: българко-английска, българско-немска, българско-френска, българско-италианска, българско-испанска, българско-гръцка и българско-турска словесни бази данни. При всички речници българските думи се изговарят от професионален диктор.
EuroDict XP Български многоезичен говорящ речник
Този продукт съдържа: българко-английска, българско-немска, българско-френска, българско-италианска, българско-испанска, българско-гръцка и българско-турска словесни бази данни. При всички речници българските думи се изговарят от професионален диктор.
EuroDict XP Гръцко-Български и Българско-Гръцки речник PRO
Чрез обогатените възможности на настройка, всеки може да създаде бързо и удобно нужния му комфорт за най-практично използване на продукта.
EuroDict XP Испанско Български и Българско Испански речник PRO
Чрез обогатените възможности на настройка, всеки може да създаде бързо и удобно нужния му комфорт за най-практично използване на продукта.
EuroDict XP Италианско Български и Българско Италиански речник PRO
Чрез обогатените възможности на настройка, всеки може да създаде бързо и удобно нужния му комфорт за най-практично използване на продукта.
EuroDict XP Немско-Български и Българско-Немски речник PRO
Чрез обогатените възможности на настройка, всеки може да създаде бързо и удобно нужния му комфорт за най-практично използване на продукта.
KORAL French-Turkish Dictionary 1.01
Преведете, чуйте и научете бързо избраната от Вас дума от френски на турски и обратно! Софтуерният продукт включва френско-турска и турско-френска база от думи състоящи се от 48 000 думи и изрази в френско-турския речник и 44 000 в турско-френския. Речника дава възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда. Продукта е предназначен за широк кръг потребители. Може да се използува като помощно помагало от всички, изучаващи френски език, независимо на какво ниво.
KORAL French-Turkish Talking Dictionary
Очаквайте през месец март 2002г
KORAL TOEFL Dictionary
Един от най-актуалните изпити за владеене на английски език днес е теста “TOEFL”.
KoralSoft Офис Речник - 1.01
Програмата съдържа гъвкава и лесна за използване среда за превод на думи от различни езици и е незаменим помощник при работа в офиса.