im1.jpg
Съвременна Българска Енциклопедия
“Съвременна българска енциклопедия” включва 45 000 статии, разделени в 96 категории, и повече от 5000 изображения и мултимедиини файлове.
Компютърна грамотност
Настоящата мултимедийна енциклопедия включва 16 урока, групирани в 5 теми, обхващащи повечето компоненти на персоналните компютри и свързаните към тях периферни устройства.
34 Видео урока за EXCEL 2007
Настоящият продукт представлява самоучител базиран на основата на програмния продукт excel 2007. Софтуера съдържа 34 урока и над 430 минути видео. Незаменим помощник на както на изучаващите EXCEL във всички ВУЗ-ове, така и на активно използващите го