im1.jpg

Безплатни речници на фирма Koralsoft  Операционна система : [ Windows XP/2003 Server ] [ Win NT/Windows 98/ME ]

Безплатни речници  EuroDict  XP   за  Windows XP/ 2003 Server
[Английски] [Български] [Гръцки] [Италиански] [Испански] [Немски] [Руски] [Турски] [Френски]

Английски речници
 
Английско Български и Българско Английски речник 5.82 MB Free
Английско Турски и Турско Английски речник 6 MB Free

Български речници
 
Българско Английски и Английско Български речник 5.82 MB Free
Българско Немски и Немско Български речник 3.52 MB Free
Българско Испански и Испанско Български речник 3.2 MB Free
 Българско Италиански и Италианско Български речник 3.66 MB Free
 Българско Френски речник и Френско Български 3.56 MB Free
    

Гръцки речници
 
Гръцко Български и Българско Гръцки речник 5.82 MB Free
    

Италиански речници
 
Италианско Български и Българско Италиански речник 3.66 MB Free
    

Испански речници
 
Испанско Български и Българско Испански речник 3.2 MB Free
    

Немски речници
 
Немско Български и Българско Немски речник 3.52 MB Free
Немско Турски и Турско Немски речник 3.76 MB Free
    

Руски речници
 
Руско Български и Българско Руски речник 5.82 MB Free
    
    

Турски речници
 
 Турско Английски речник и Английско Турски6 MB Free
Турско Немски речник и Немско Турски 3.76 MB Free
Турско Френски речник и Френско Турски3.85 MB Free
    
    

Френски речници
 
Френско Български и Българско Френски речник 3.56 MB Free
Френско Турски и Турско Френски речник 3.85 MB Free
    
    

Безплатни речници  Gaberoff & KoralSoft  за  Win NT/Windows 98/ME

[Английски] [Български] [Италиански] [Испански] [Немски] [Турски] [Френски]

Английски речници
 
Английско Български и Българско Английски речник 5.82 MB Free
Английско Турски и Турско Английски речник 6 MB Free

Български речници
 
Българско Английски и Английско Български речник 5.82 MB Free
Българско Немски и Немско Български речник 3.52 MB Free
Българско Испански и Испанско Български речник 3.2 MB Free
 Българско Италиански и Италианско Български речник 3.66 MB Free
 Българско Френски речник и Френско Български 3.56 MB Free
    

Италиански речници
 
Италианско Български и Българско Италиански речник 3.66 MB Free
    

Испански речници
 
Испанско Български и Българско Испански речник 3.2 MB Free
    

Немски речници
 
Немско Български и Българско Немски речник 3.52 MB Free
Немско Турски и Турско Немски речник 3.76 MB Free
    

Турски речници
 
 Турско Английски речник и Английско Турски6 MB Free
Турско Немски речник и Немско Турски 3.76 MB Free
Турско Френски речник и Френско Турски3.85 MB Free
    
    

Френски речници
 
Френско Български и Българско Френски речник 3.56 MB Free
Френско Турски и Турско Френски речник 3.85 MB Free
    
    

Koralsoft безплатни речници Английски Български Френски Немски Турски речник .
orthopedic pain management